W Cafe Pensjonat w marcu i kwietniu 2024 można podziwiać obrazy Krzysztofa Ludwina, artysty malarza, akwarelisty i architekta związanego z Lanckoroną. W Galerii 3 Obrazów zobaczymy trzy obrazy olejne z podróży: Paryż, Syrakuzy (Sycylia) i Mediolan. „Bije z nich ogromna ekspresja i feeria barw – nazwałem to koloryzmem ekspresyjnym” – jak zauważa Zbigniew Kazimierz Witek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Sam Krzysztof Ludwin nazywa swój własny styl „nerwowym ekspresjonizmem”.
Krzysztof Ludwin zajmuje się malarstwem sztalugowym, uznawany jest za. mistrza akwareli. Na jego obrazach prawie nigdy nie brakuje elementów architektury. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Stowarzyszenia Artystów Polskich. Studiował Architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (dr inż. arch., prof. PK) oraz na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych. W swojej lanckorońskiej pracowni prowadzi warsztaty akwareli.
strona autorska: https://ludwin.pl